четвер, 28 вересня 2017 р.

«Бджола та Шершень»
Історія написання: протягом майже 5 років (1769 р. до 1774 р.) Г. Сковорода створює невеличкі байки, джерелом натхнення для яких слугує, з одного боку, творчість відомого грецького байкаря Езопа, а з іншого, — тогочасна дійсність
і філософські погляди митця. Г. Сковорода завершує роботу над байками 1774 р. й укладає збірочку, яку називає «Байки Харківські», оскільки основна їх частина була створена в околицях селища Бабаї на Харківщині. Уперше збірка опублікована 1837 р.
Рік створення: 1774.
Збірка: 26-а байка зі збірки «Байки Харківські», до складу якої входять 30 творів.
Напрям: бароко.
Рід: епос.
Жанр: байка.
Тематичний різновид жанру: філософська байка.
Тема: праця в житті людини, пошуки гармонії й секрету людського щастя.
Ідея: обґрунтування думки про споріднену (сродну, природжену) працю як запоруки щастя й гармонії людини в житті, співчуття людям, які не знайшли спорідненої праці (злодії).
Мотиви: «сродна праця»; «щастя»; «гармонія»; «задоволення в малому».
Образи: людей: студент, якому приємне учіння; Катон — давньоримський політичний діяч, якого висміював Цицерон; Цицерон — давньоримський оратор; Епікур — давньогрецький мислитель; Сірах — це Книга Ісуса, сина Сираховсько-го, яка вважається неканонічною, але раніше входила в Біблію; природи: собака (хорт); заєць; кіт, миша.
Символічні образи: Бджола (символ мудрої людини, яка любить працю й знаходить у ній щастя); Шершень (уособлення людей, що живуть плодами чужої праці й не мають гармонії).
Композиція (зміст): байка складається з двох частин: 1) власне байка, де розгорнуто діалог між Бджолою й Шершнем; 2) сила (мораль, висновок), де автор витлумачує прямий зміст образів Бджоли й Шершня та поглиблює думку про «сродну» працю як запоруку щастя й гармонії (на прикладі собаки-мисливця; кота; студента; старого Катона).
Художні засоби виразності: алегорія, персоніфікація, епітет, порівняння; крилаті вислови «Веселість серця — життя для людини» (Сірах), «Подяка блаженній натурі за те, що потрібне зробила неважким, а важке непотрібним» (Епікур).
Систематизуймо знання до ЗНО!
Григорій Сковорода (варсава - син свободи)


"Всякому місту - звичай і права"
Епіграф: «Блажен муж, иже в премудрости умрет и иже в разуме своем поучается святыне» (Біблія).
Рік створення: приблизно 1758-1759.
Мова: староукраїнська.
Збірка: пісня 10-а зі збірки «Сад божественних пісень, що проріс із зернят Святого Письма», до складу якої входить 30 пісень, що писалися з 1753 р. до 1785 р.
Збірка названа «Садом божественних пісень» частково з огляду на давню поетичну традицію (відомі збірники того часу «Сад страданій Христа...», курс піїтики Митрофана Довгалевського «Ногіш роеіїсш» («Сад поезії»), а частково з огляду на те, що становить собою набір різних за жанрами творів (вірші, пісні, оди, гімни, панегірики, псалми), у яких оспівується Бог і єднання людини з Ним через пошук. Провідними в збірці є мотиви уславлення Христа, любові до нього й посвяти себе Господу (пісні 1,3, 17, 28, ЗО), подолання пристрастей марнотного світу, влади тіла над душею (2, 11, 29), свободи (9, 12), гармонії людини з собою та навколишнім світом (12) тощо. Об’єднує всі поезії наспівність, медитативність, філософічність.
Напрям: бароко. Художньою творчістю Г. Сковороди фактично завершується епоха бароко не лише в українській культурі, а й у європейській.
Рід: лірика.
Жанр: 1) пісня (адже сам автор називав свої тексти так; крім того, вірш написаний у спосіб, характерний для пісень: наявні куплети й своєрідний приспів); 2) інколи жанр визначають як сатиричний вірш, хоча, зважаючи на особистість Г. Сковороди, його християнське всепрощення, його філософську заглибленість, важко уявити поета сатириком, який висміює тогочасну соціальну дійсність, швидше він «страждає» через нерозумність (божевільність) людей.
Тематичний різновид жанру: філософська лірика або ж соціальна сатира.
Образи: людей: ліричний герой — людина, яка роздумує над сенсом людського існування, боїться померти «без ума», божевільною, тобто такою, якими стали люди, що живуть навколо неї не по совісті; люди, які забули про совість і віддалися марним радостям цього, матеріального, світу: Петро-кар’єрист; Федька-купець; модник; лихвар; землевласник-магнат; скотозаводчик; затятий багатій-мисли-вець; гуляка; облудний юрист; пустопорожній студент; нерозбірливий коханець; міфологічних істот: смерть — замашна коса; Венера, Амур; предметів і явищ: місто; чини; гроші; будинки; коса смерті («страшна сталь»).
Символічні образи: смерть (символ урівняння всіх); коса (символ смерті).
Композиція: у 1 строфі автор показує, що кожен у цьому світі вільний вибирати свій спосіб життя; у 2-4 строфах показує, що саме вибирають сучасники (підлабузництво, здирництво, пияцтво, розпусництво та ін.); у 4 строфі протиставляє їхній вибір своєму як життя дурних, божевільних, безбожних людей життю розумному, совісному, у Богові (адже Бог є совість); у 5 строфі показує, що перед обличчям смерті всі рівні: на той світ нічого не візьмеш, зате лише совісна людина не боятиметься її приходу.
Система віршування: силабо-тонічна з елементами силабічної.
Віршовий розмір: 4-стопний дактиль. Г. Сковорода завершує епоху силабіки в українській літературі. У його піснях уже виразно помітні впливи народної пісенної традиції й силабо-тонічного віршування.
Строфа: 5 строф по 6 рядків; у перших трьох строфах останні два рядки виконують роль рефренів (повторів, приспівів).
Римування: паралельне (ааббвв).
Художні засоби виразності: паралелізм, антитеза, інверсія, анафора, повтор, фразеологізм, епітет, порівняння, метафора, метонімія, синекдоха, гіпербола, символ.
Пісня Г. Сковороди стала дуже популярною, увійшовши до репертуару кобзарів і лірників. Її популярність підтверджується й тим фактом, що І. Котляревський увів її до канви драми «Наталка Полтавка», де її в дещо видозміненому варіанті виконує возний Тетерваковський.

середа, 27 вересня 2017 р.

Готуймося до ЗНО-2018!

«Повість минулих літ» ("Початковий літопис")

Історія написання: за однією з легенд, Нестора, який вирішив піти в ченці до Києво-Печерського монастиря, відправили послушником розбирати й упорядковувати рукописи; вивчивши папери й побачивши хаос, який там був, Нестор починає упорядкування існуючих хронік і навіть дописує свої відомості про події, очевидцем яких був сам автор; у результаті він докорінно переробляє скупі відомості про виникнення Русі та її місце в історії, широко подає географічні, етнографічні та культурно-історичні відомості про Руську землю. Його працю продовжить Сильвестр. Загалом літопис писатиметься й дописуватиметься понад 200 років.
Мова: давньоукраїнська (мова Київської Русі).
Рік створення: 1113.
Рід: епос.
Стиль: монументалізм
Жанр: літопис (хроніка).
Тематичний різновид: історична оповідь.
Загальні мотиви: історія й становлення Київської Русі; захоплення безстрашністю князів і героїчним минулим Руської землі; глибокий сум через княжі чвари та міжусобиці; наскрізний мотив — заклик до безкорисливого служіння Вітчизні, до єдності як запоруки держави; уславлення Русі; засудження міжусобиць; осуд язичництва, утвердження християнського світогляду.
               Цитати :
- Мертві сорому не мають.
- Якщо вовк унадиться по вівці, по одній усе виносить стадо, коли не уб'ють його

вівторок, 26 вересня 2017 р.

Систематизуймо знання до ЗНО -2018!
Слово про похід Ігорів"
Стислий сюжет поеми: міркування невідомого автора, як написати про похід Ігоря: як віщий Боян чи якось по-іншому - похід князя Ігоря разом з князями та ковуями на половців – затемнення сонця – перший бій – другий бій – плач руських жінок – „мутен сон” Святослава Київського – „золоте слово” Святослава – плач Ярославни на Дунаї – князь Ігор у полоні – втеча Ігоря з полону за допомогою Овлура – повернення Ігоря до Києва – уславлення Ігоря


26 вересня: це цікаво знатиУ дохристиянські часи наші пращури вірили, що 26 вересня Сонце відкликає назад усіх тих птахів, які прилітають до нас навесні. А тому намагалися залишати зерно та крихти хліба у місцях, звідки вони збиралися відлітати, для того, аби птахи підкріплялися на далеку дорогу та не забували у чужій стороні рідного краю.
Що ж до людей, то у цей час вже закінчували відзначати осіннє рівнодення. Після святкового запалення посвіта, його вогонь намагалися підтримувати протягом всієї осені та зими. Жар постійно тримали на припічку. Вважалося , що попелом від посвітнього вогню добре заліковувати рани і якщо його засипати у жлукто, то білизна гарно пратиметься.
У народі 26 вересня вшановували Корнелія Сотника і говорили, що природа вже починає лаштуватися до зимової сплячки. «З Корнелія корінь в землі вже не росте, а мерзне». Також у день Корнелія спостерігали за погодою, бо вірили: “Як Корнелій скаже, так зима покаже”.
За церковним календарем 26 вересня вшановують священомученика Корнелія, мученика Єліана, мучеників Іллю, Зотика, Лук’яна і Валеріана, преподобного Петра та великомученицю Кетеваню.
Іменники 26 вересня:
Ілля, Валер’ян, Гордій, Петро і Корнелій.
Ім'я Корнелій перекладається з латинської і означає «ріг достатку». І хоча Священномученик Кирнилій, який був єпископом, страждав від утисків і помер у вигнанні, саме ім'я обіцяє його власнику щасливе життя у достатку, багато вірних друзів та успіхи у всіх починаннях.
26 вересня народились:
1832 — Петро Сокальський, український композитор і фольклорист. Автор опери «Мазепа» (1859), «Майська ніч» (1876), «Облога дубна» (1884), фортепіанних творів, солоспівів, обробок народних пісень.
Події 26 вересня:
1995 — Україна прийнята до Ради Європи
26 вересня відзначають:
  • Європейський день мов
  • Всесвітній день моря
  • Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї
Чи знаєте ви, що:
Усього на Землі близько 6000 мов, з яких 1000 — африканські, 700 — папуаські. На 40 самих поширених світових мовах розмовляє 2/3 населення Землі.
Наріччя мандарин китайської мови — найбільш використовувана мова — на ньому спілкуються понад 885 млн. людей. Іспанська займає ІІ місце (332 млн.), англійська ІІІ (322 млн.), а мова бенгалі — IY (189 млн.). Російська знаходиться на YII місці (170 млн.)
В ООН лише 6 офіційних мов: англійська, французька, арабська, китайська, російська та іспанська.
У більшості мов світу слово «мама» починається з літери М.

середа, 20 вересня 2017 р.

20 вересня: це цікаво знати


«Вересень — рум'янець року», або ж «вересень до столу подає», — казали наші предки, закінчуючи польові роботи. Дні у цей час вже коротшали та здебільшого негодило, а тому молодь збиралася в одній хаті на вечорниці, досвітки, чи-то посвітки. В оселі під стелею висів посвіт, такий конусоподібний мішечок, званий кабицею, під яким, власне, і горіла лучина. Довкола розсідалися дівчата, хто пряв, хто вишивав. А невдовзі сходилися хлопці, і світлиця наповнювалася піснями, іграми та танцями.
У дохристиянські часи 20-го вересня наші пращури вшановували Стрибога, або Позвізда — Бога вітрів. За напрямком вітру в цей день передбачали погоду на осінь: північний вітер мав принести холод, південний – тепло, західний – дощі, а східний – гарну ясну погоду.
У народі 20 вересня вже у другій половині дня нічого не робили, бо вважалося, щойно сонце заходить — вже починається другий день. А оскільки 21 вересня — велике християнське свято, тож вечір попереднього дня варто провести, відповідно, молячись та відпочиваючи.
За церковним календарем, 20 вересня вшановують мученика Созонта, святителя Іоанна, преподобного Серапіона, з 70-ти апостолів Євода і Онисифора, мученика Євпсихія, преподобного мученика Макарія Каневського та преподобного Луку.
Іменинниками 20 вересня є:
Іван, Макар, Лука.
Ім'я Лука, або Лук'ян має латинське походження від «люкс», що означає світло", світлий, той що світиться. Лук'яни зазвичай є людьми з легким характером, відповідальні, щирі, з почуттям гумору. Їх поважають колеги та люблять друзі. Розпочаті справи Лук'яни завжди доводять до завершення, долаючи всі перепони.
Ім'я Макар походить від давньогрецького «макариос», що у перекладі означає «щасливий». У нас Макарами колись називали хлопчиків, які народжувалися на Макарів день. Маленькі Макари здебільшого здібні, однак уперті діти з мінливим характером. Вони добрі , працелюбні і неконфліктні. Люблять, щоб в сім'ї було багато дітей, однак перший шлюб часто буває невдалим. Гостинні, однак самі ходити у гості не люблять. «Зимові» Макари мовчуни, більше люблять слухати інших.
20 вересня народились:
1883 — Михайло Жук, український живописець, майстер станкової грамоти та кераміки. Автор робіт «Дівчина в кріслі», «Гуцул», «Портрет батька», хрестоматійних портретів М. Воронного, Г. Нарбута, О. Мурашка.
1929 — Іван Світличний, український мовознавець та поет. Твори «Ґранатові сонети», «Серце для куль і для рим», «У мене тільки слово».
Події 20 вересня:
1246 — в Орді за відмову поклонятися ідолам вбитий великий князь Київський Михайло Всеволодович.
1919 — Нестор Махно і уряд УНР уклали угоду про спільну боротьбу проти Денікіна.
1946 — Відкриття Каннського кінофестивалю. Хронологічно Канни не були першими: першою була Венеція. Венеціанський кінофестиваль задумувався як демонстрація сили і слави фашистського режиму. У Франції виникла ідея протиставити фашистському кіно — кіно «вільного світу». У 1939 році все вже було готове і… почалася війна. І перший Каннський фестиваль було відкладено на сім років.
Чи знаєте ви, що:
Цікаві факти про цукор
  • У Індії ще 2000 років тому виробляли кристалічний цукор з очерету. Коли Олександр Македонський дістався до індійської території, він був здивований процесом отримання меду без використання бджіл (тобто, штучного меду з цукру).
  • Вживання зайвої кількості цукру може привести до появи зморшок через те, що цукор відкладається про запас в колаген шкіри, роблячи її менш еластичною. Хороша новина – якщо зменшити споживання цукру, то цей процес повертає назад.
  • Ви можете за один присід з’їсти 16 кубиків цукру? А знаєте, що в 500 мл кока-коли знаходиться еквівалент 16 кубиків цукру, і при її вживанні увесь цей цукор в розчиненому виді потрапляє у ваш шлунок.
  • Один з видів цукру – гліколевий альдегід — був знайдений навіть в скупченнях міжзоряного пилу за мільярди кілометрів від нашої планети. При його реакції з іншими видами цукру утворюється рибоза – основа ДНК і РНК, речовин, які є в будь-якому живому організмі. З цього можна зробити два припущення. Перше – життя на Землі могло зародитися саме при взаємодії компонентів такої пилової хмари, і друге – можливо, життя є не лише на Землі.
  • Цукор взагалі є паливом у прямому розумінні слова. Для багатьох організмів на Землі перетворити в енергію найпростіше який-небудь різновид цукру. Вже створені органічні паливні елементи, які готують на заміну звичайним акумуляторам в ноутбуках, мобілках тощо, і вони використовують саме солодкий розчин. Можливо, в найближчому майбутньому ви зможете заправити свій мобільний кока-колою у будь-якому магазинчику.

вівторок, 19 вересня 2017 р.

19 вересня: це цікаво знати
«Із чужої сторононьки повертайтесь додомоньку», приказували наші пращури, проводжаючи птахів до вирію. При цьому обов'язково годилося загорнути в хустинку грудочку землі і тримати її до весни. А виконували цей обряд давні українці якраз 19 вересня. Навесні ж, помітивши перший журавлиний ключ, що повертався з вирію, грудочку закопували у полі чи городі. Це означало, що весна буде щедрою і буйною.
19 вересня розпочиналися храмові свята. Кожен населений пункт мав своє іменне престольне свято, яке зазвичай збігалося з освяченням церкви, звідси храмове свято. За традицією, на храм з'їжджалися священики з сусідніх приходів і служили пишну відправу, на яку збиралися і люди з інших сіл.
Після служби односельці запрошували присутніх на «колективний конун» – святковий обід. Біля церкви чи каплиці розстеляли скатертини, ставили їжу і пропонували всім взяти участь у трапезі. Священики виголошували повчальні промови, після чого селяни вирішували всілякі громадські справи, збирали кошти на суспільні потреби. Старців та убогих цього дня частували та щедро обдаровували гостинцями. Також з цього часу варили питний мед або “медовуху” і влаштовувати розпродаж медівки. Тому й казали: “До Михайла й толока файна”.
Підмічали також, що Михайло скоротив день вже аж на 4 години. Відтепер вранішні приморозки ставали постійними.
За церковним календарем 19 вересня згадують про спомин чуда Архистратига Михаїла в Хонах, вшановують преподобного Архипа, мучеників Євдоксія, Зенона, Макарія та Кирила.
Іменинниками 19 вересня є:
Михайло, Архип, Михайлина, Зенон, Кирило.
19 вересня народилися:
1836 — Григорій Мінх, вчений-інфекціоніст та епідеміолог. Автор класичних фраз про чуму та проказу, влив собі кров хворого на тиф, щоб довести заразність крові хворого.
1841 – Анатоль Вахнянин, український композитор та педагог, автор опери «Купало», музики до драми Т. Шевченка «Назар Стодоля». Перший голова товариства «Просвіта»
1858 — Адріан Кащенко, український письменник. Автор історичних повістей і романів «Під Корсунем», «В запалі боротьби», «Вірні побратими», «На руїнах Січі», «Зруйноване гніздо», «Оповідань про славне Військо Запорозьке низове».
1902 — Михайло Марченко, український історик, автор праць з історії України доби Середньовіччя.
Події 19 вересня:
1851 — у США вийшов перший примірник газети New-York Daily Times. Шість років по тому видання перемінило свою назву на сучасну — New-York Times.
1864 — в США запатентовані відкидні сидіння в автомобілях.
1941 — німецькі війська увійшли до Києва, залишений радянськими військами. Оточені підрозділи продовжували опір ще приблизно тиждень після падіння міста. У німецький полон у цій операції потрапили 665 тис. осіб (дані Курта фон Тіппельскірка).
1991 — в Києві відновлена діяльність Києво-Могилянської академії.
Чи знаєте ви, що:
Хмільний мед, питний мед чи просто мед відомий в Україні з прадавніх часів. Він є чи не найдавнішим алкогольним напоєм, відомим в Середній та Північній Європі.
Виготовлення напою з чистого меду було рідкістю через значну вартість такого напою та технологічну складність. Як правило, його розчиняли у воді. У Давній Русі виготовлений на такій основі напій звався сита. Ступінь розведення меду водою прямо впливала на смак, міцність та вартість напою.
Хоч медовий напій не був міцним, проте досить підступним. Скуштувавши його, людина залишалася з ясною головою, однак з-за столу піднятися не могла.
Медові напої ділилися на ставлені і варені:
— медові ставлені напої уварювалися з кислим соком так, що з 100 кг натурального меду виходило 30-50 кг кислого меду. Доброджували вони ще 25-40 років, тому і доступні були тільки князям.
— варений напій з меду варився з соком ягід, потім якийсь час відстоювався, а потім його використовували, як напівфабрикат або просто пили.
Сьогодні в Україні мед виготовляють хіба що окремі пасічники та деякі цінителі цього стародавнього напою. Наскільки відомо, промислового виробництва меду в Україні нема. Зате, мед є популярним напоєм у Польщі, де він займає третє місце після пива та горілки. Відповідно, там він виробляється в промислових обсягах на сучасних підприємствах. Також в невеликих обсягах промислово мед виготовляється в Німеччині та Росії.

вівторок, 12 вересня 2017 р.

Опубліковано рейтинг шкіл України 2017 року


Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг найкращих загальноосвітніх шкіл України за підсумками зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
За результатами рейтингу, перше місце в Україні посів київський ліцей «Інтелект», на другому місці розташувався Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ ім. Франка, третє місце отримав Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат «Дніпро».
Загалом, до першої десятки рейтингу потрапили 6 навчальних закладів з Києва, два навчальних заклади з Дніпра та по одному зі Львова та Івано-Франківська.
Крім основного рейтингу шкіл України також опубліковані рейтинги шкіл всіх обласних центрівта областей України, а також рейтинги шкіл за окремими предметами зовнішнього незалежного оцінювання.
Відповідно до результатів рейтингу, найкращі результати з української мови і математики показали випускники Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім. Франка, з історії України - Путрівського НВК «Гімназія - ЗОШ І-ІІІ ст. - дошкільний навчальний заклад» з Київської області.
Найкращі результати з англійської мови показали випускники Мокрецького НВК Броварського району Київської області, а учні Дніпропетровського обласного медичного ліцею-інтернату «Дніпро» показали відмінні знання з біології.
Лідером рейтингу за результатами ЗНО серед областей стала Львівська область. Друге і третє місце посіли Тернопільська та Київська області. Гарні результати тестування отримали також випускники навчальних закладів Сумської, Полтавської та Черкаської областей.
Результати ЗНО випускників шкіл обласних центрів країни свідчать про те, що Київ поступився Львову та Тернополю. Трійка обласних центрів України, випускники яких найкраще склали ЗНО в 2017 році, виглядає наступним чином: Львів, Тернопіль і Київ. Серед лідерів за результатами тестування також опинились Винниця, Рівне та Суми.
Найгірше склали зовнішнє незалежне оцінювання випускники Чернівецької та Закарпатської областей, а також Херсона та Миколаєва.
Рейтинг складено Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2017 року оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.

12 вересня: це цікаво знати


Лише той досягне вершини, хто зайве залишить внизу.
Андрій КОВАЛЬ
У народі колись існувала прикмета: якщо 12 вересня завити стебла ячменю, овса і льону, і залишити цей вінок до весни, то наступного року врожай буде щедрим.
За церковним календарем 12 вересня вшановують святителів Олександра, Іоанна і Павла Нового, преподобного Олександра Свірського, благовірного князя Олександра Невського, благовірного князя Даниїла, святителів Сербських: Саву І, Арсенія І, Саву ІІ, Євстафія І, Якова, Никодима, Даниїла, Іоанникія ІІ, Єфрема ІІ, Спиридона, Макарія, Гавриїла І і Григорія.
Іменинниками 12 вересня є:
Христофор, Олександр, Данило, Гаврило, Павло.
12 вересня народились:
1875 — Олександр Кошиць, український хоровий диригент, композитор, етнограф, письменник-мемуарист. За часів Директорії (1918) О.Кошиць став співорганізатором Української Республіканської Капели, з якою (за наказом С.Петлюри) з метою інформування світу про боротьбу українського народу за незалежність через засоби мистецтва протягом 1919—1923 рр. з величезним успіхом гастролював Західною Європою та Америкою.
«Єдина моя надія, що держить мене на землі і дає сили жити, — це бути перед смертю дома, побачити милих друзів, мій дорогий Київ, мою Україну». (з листів Кошиця О.)
Події 12 вересня:
1958 — в компанії Texas Instruments створили першу мікросхему.
1991 — у Києві демонтували монумент на честь Жовтневої революції на майдані Незалежності.
1898 - урочисте відкриття Київського політехнічного інституту
Чи знаєте ви, що:
У давнину українці вважали, що через двері до приміщення можуть потрапити злі сили, тому над ними вішали сухі трави, часник, рушники, малювали хрестики, а до порога прибивали кінську підкову «на щастя».
Коли випікали хліб, заборонялося відчиняти двері — входити і виходити з оселі. Через поріг не годилося вітатися, передавати будь-які речі. А якщо хтось помирав, двері та вікна відчиняли настіж: «щоб вільно виходила душа». Вважалося недоброю прикметою, якщо стулки дверей раптом самі відчинялися.

середа, 6 вересня 2017 р.

Іван Микитенко
 6 вересня: цей день у літературі

вівторок, 5 вересня 2017 р.

5 вересня: цей день у літературі

Ростислав Солоневський

понеділок, 4 вересня 2017 р.

                         До уваги учнів 9-го класу!v4-728px-Identify-Trees-Step-9
Цього року Міністерство освіти і науки вперше разом із плановим друком підручників закупило у видавництв електронні версії книг.
Таким чином у вільному доступі для усіх бажаючих є повний комплект підручників для 9 класу з усіх предметів, найменувань та авторства, що закуповувалися 2017 року. Завантажити книги можна за посиланням.https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/elektronni-versiji-pidruchnykiv-dlya-uchniv-9-h-klasiv/
«Цього року під час планової закупівлі нових підручників для 9 класу в тендерних вимогах ми прописали, що разом із друкованою версією видавництво має надати МОН електронну версію книги для вільного розповсюдження. Нам треба ще багато працювати як над якістю змісту, так і над візуальним оформленням книг. Це лише перший крок до того, аби згодом запровадити повноцінні мультимедійні підручники, що значно більше відповідають потребам та інтересам сучасних дітей, ніж звичайна паперова книжка», – зазначила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.
На сайті Інституту модернізації змісту освіти електронні версії підручників для учнів  9 класів ЗНЗ розділені відповідно до навчальних предметів – так їх значно зручніше шукати і людина витрачає менше часу.
2017 року загалом було надруковано 228 назв підручників для 9 класу. Загальний наклад – 8млн 346тис 347 примірників на суму 328млн 449тис гривень. Відбір підручників відбувався за участі вчительської спільноти. Сьогодні всі договори на розвезення підручників укладено, і вже 23,7% загального накладу (1млн 976тис 467 примірників) передано на доставку до обласних книжкових баз.